Facebook page of SWAN Twitter page of SWAN Instagram stream Youtube channel of Swannet RSS feeds

site available in english and russian

  • English
  • Russian

Prostitútky musia často trpieť násilie od zákazníkov

Počas uplynulých piatich rokov bolo v bratislavskom sex-biznise zavraždených najmenej deväť osôb. Z aktuálneho prieskumu, ktorý sa uskutočnil na vzorke 20 respondentov ponúkajúcich sexuálne služby, vyplýva, že až 18 z nich je ohrozovaných pri výkone práce zo strany zákazníka a desať ohrozujú priamo okoloidúci.

"Veľa ľudí zo sex-biznisu označilo nedostatok policajnej ochrany za významný faktor, ktorý prispieva k ich pocitu nízkej bezpečnosti," uviedla riaditeľka občianskeho združenia Odyseus Katarína Jirešová. Podľa jej slov v prípade, že polícia násilie riešila, 7 z 20 opýtaných ľudí pracujúcich v sex-biznise uviedlo, že má negatívne skúsenosti s jej správaním.

"Títo ľudia uvádzajú, že keď sa obrátili na políciu o pomoc, nezachádzali s nimi policajti s rešpektom a ich výpovede neboli brané seriózne a nezačali vyšetrovanie," uviedla Jirešová. Rovnaký počet však hodnotí postup polície ako pozitívny.

V prieskume veľa klientov a klientiek hovorilo o tom, že pracujú na miestach, ktoré nie sú dostatočne osvetlené a že polícia nevykonáva kontroly v takej intenzite, akoby si predstavovali.

Občianske združenie Odyseus navrhuje nadviazanie stabilnejšej spolupráce s políciou. To je podľa nich podstatné. Rovnako zamyslenie sa nad súčasnou legislatívou a tým, či ľudí v tomto biznise zákony dostatočne chránia. Za uplynulé tri týždne sa konala petícia, kde sa drvivá väčšina z 300 respondentov vyjadrila za to, aby násilie na ľuďoch v sex-biznise bolo považované za trestný čin.

"Túto petíciu v najbližších dňoch pošleme kompetentným ministerstvám, ale aj polícii či nemocniciam," informovala zástupkyňa riaditeľky OZ Odyseus Soňa Javorková. Podľa jej slov je nutné opakovať, že aj títo ľudia majú svoje práva a musia byť dodržané.

Na Slovensku nie je prostitúcia trestným činom, ale žiadny zákon neupravuje poskytovanie sexuálnych služieb. Ako najlepší sa ukázal model Nového Zélandu, kde je to voľná živnosť. OZ Odyseus si myslí, že by to mala byť práca ako každá iná, na ktorú sa budú vzťahovať aj rovnaké zákony. Legislatívnu iniciatívu však OZ neplánuje.

OZ Odyseus vznikla v roku 1997. Poskytuje prevažne servisné služby okrem ľudí, poskytujúcich sexuálne služby aj narkomanom a mladým ľuďom. S prostitútkami na uliciach a narkomanmi pracujú denne, vymieňajú striekačky a testujú na pohlavne prenosné choroby. Odberové auto majú, chýbajú im zdravotnícki pracovníci, ktorí by robili odbery. Zo zákona ich môžu robiť len kvalifikované sily. Viac informácií o programoch združenia je na ich stránke www.ozodyseus.sk.

Source: SME.sk

Partners